Розробка компетенцій 

Компетенція – інтегральна характеристика / критерії, що описують якість поведінки людини в певній діяльності. Як правило, ця якась ідеальна модель поведінкових проявів, що дозволяє йому досягати результату, бути ефективним в цьому виді діяльності.

Мета проекту:

Розробити модель компетенцій, що дозволить оцінити людину з точки зору його відповідності майбутнім посадовим обов’язкам; створити корпоративну систему навчання і розвитку персоналу; правильно розподілити бюджет витрат на адаптацію, навчання і розвиток персоналу.

Форми роботи:

  • проведення опитувань співробітників і керівників;
  • інтерв’ювання співробітників і керівників;
  • стратегічна сесія;
  • фасилітація

Етапи проекту:

ЕТАП 1. Підготовчий етап і збір інформації:

Планування проекту, визначення ключових параметрів, термінів, ознайомлення зі специфікою компанії, її цінностями, місією і стратегією; ознайомлення з функціоналом співробітників і тих стандартів, які обумовлюють максимальний результат

ЕТАП 2. Стратегічна сесія

Виділяються ключові критерії, індикатори та найбільш важлива інформація, необхідна для подальшого прописаний моделей компетенцій.

В результаті складається перелік компетенції, які відповідають найбільш актуальним завданням компанії, посади і виділяють індикатори, що описують і розшифровують компетенцію поведінковою мовою (як компетенція проявляється в роботі співробітника).

Робота на даному етапі починається з визначення кількості рівнів, які включатиме кожна з компетенція (3-9 рівні).

ЕТАП 3. Затвердження моделі компетенцій

Після прописання консультантом в результаті стратегічної сесії моделі компетенцій відбувається підсумкова вивірка моделі з замовником, при необхідності задіюються фасилітаційна технологія, яка дозволяє домогтися єдиного розуміння і прийняття моделі усіма керівниками.

Що Ви отримуєте за результатами проекту?

  • Розроблені профілі компетенцій, які визначають стандарт успішної поведінки працівника на конкретній посаді;
  • Модель компетенцій, яка є основою побудови комплексної системи навчання, формування кадрового резерву, створення системи мотивації в компанії і дозволяє відстежувати успішність реалізованих проектів в рамках розвитку персоналу, узгодженої зі стратегією компанії в цілому.