Компетенції рекрутера

08.02.2017 в 20:22 Категорії: Блог,Пошук персоналу

Те, що люди будують та розвивають бізнес, являються головним його ресурсом та одним з ключових елементів досягнення прибутковості компанії, продиктовано тенденціями сьогодення в бізнесі. Тому перед компаніями постає важливе питання залучення максимально ефективних та компетентних спеціалістів. Рекрутер, як одна з ключових ланок даного процесу, повинен виявити, які саме компетенції будуть сприяти досягненню головних цілей компанії і відповідно до цього підбирати потрібних людей. А якими ж компетенціями повинен володіти сам рекрутер, щоб якісно виконувати дану задачу?

Кожна компанія, в залежності від бізнесу, сфери діяльності, масштабів може для себе індивідуально визначати вагомість тих чи інших компетенцій для рекрутера, але значимість самого змісту змінюватись не буде.

Отже, розпочнемо з компетенції орієнтації на результат.

Рекрутер повинен розуміти, що від нього чекає клієнт і яким чином досягти результату якісно та в строки. Рекрутер активно діє, шукає різноманітні шляхи, можливості для реалізації, не чекає кандидатів, а використовує різноманітні можливості та технології пошуку, постійно оцінює результати проробленої роботи.

Для швидкого та якісного досягнення результату активна життєва позиція, ініціативність, гнучкість в підходах у роботі, вміння швидко вирішувати проблеми є також важливими аспектами і визначають компетенцію проактивності.

Тобто, на нашу думку, для успіху орієнтація на результат та проактивність повинні діяти в “тендемі”.

Для рекрутера дуже важливо вміти встановлювати контакт легко та швидко, виявляти скриті мотиви та бажання іншого, вміти слухати та чути співрозмовника, зчитувати невербальну реакцію, бути тактовним. Це все є наступною обов’язковою компетенцією — комунікабельність. Адже рекрутер в першу чергу повинен узгодити з клієнтом, хто саме потрібен компанії і допомогти, якщо виникнуть складнощі, в описанні профілю. Окрім того, рекрутер повинен визвати зацікавленість кандидата до вакансії, компанії, зробити акценти на всіх позитивних сторонах, бути чесним, якщо є непередбачувані для шукача нюанси, недоліки роботи, давати максимально достовірну інформацію. Саме тому правильно вибудувана комунікація між клієнтом, рекрутером, кандидатом дозволить знайти компетентного та лояльного співробітника.

Рухаємось далі. Наш рекрутер повинен аналітично мислити, комплексно оцінити ситуацію, зважено прийняти рішення та зробити висновки. Рекрутер приймає рішення на основі фактів та даних. Чітко, при потребі з клієнтом, розробляє профіль посади, планує структуру інтерв’ю, аналізує інформацію, отриману після спілкування з кандидатом, і в результаті чітко розуміє наскільки його компетенції, мотивація підходять до вимог. Рекрутер вміє виставляти пріоритети, шукати та використовувати найбільш ефективні канали для пошуку спеціалістів та прогнозувати свою діяльність.
Робота рекрутера тісно повязана з людьським фактором і уникнути стресових ситуацій аж ніяк не вдасться, тому професійний рекрутер повинен мати високий рівень стресостійкості, самовладання. Адже зустрічати супротив від кандидатів, зміну вимог від клієнта, відмову фінальних кандидатів від job offer, швидко реагувати і шукати рішення виходу із ситуації нерідко трапляється в роботі рекрутера.

Клієнтоорієнтованість є ще однією з основних компетенцій рекрутера. Для побудови довготривалих відносин з клієнтом, рекрутер обов’язково повинен чітко знати чим займається компанія, які її основні цілі та статегія розвитку, виявляти потреби клієнта та пропонувати шляхи реалізації, знати специфіку сфери та актуальну ситуацію на ринку для ефективності закриття вакансії. В цілому, рекрутер повинен бути максимально корисним і лояльним.
Окрім вищеперерахованих компетенцій варто також звернути увагу на відповідальність, схильність до професійного вдосконалення, вміння бути толерантним, креативно підходити до вирішенню нестандартних ситуацій. Ці якості є фундаментом для професійного розвитку рекрутера і складають базову основу всіх компетенцій, що дозволяють швидко орієнтуватись в змінах і досягати результату.
Успішний рекрутер постійно знаходиться в пошуку, кожна людина для нього – це потенційний кандидат, а вже з допомогою всіх своїх вмінь та навичок, розкривши всі сильні та слабкі сторони нашого потенційного кандидата, він може стати саме тим “ідеальним кандидатом”.

Белявська Юлія, Консультант з підбору персоналу